O nas

  Radca prawny Andrzej Kowalczyk 

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (nr wpisu KR 1846).
 • Zainteresowania zawodowe koncentruje na udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom, w szczególności spółkom handlowym.
 • Realizuje prawne interesy mocodawców jako pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach przed sądami powszechnymi różnych instancji.
 • Opracowuje i negocjuje umowy zawierane w obrocie gospodarczym.
 • Dla Klientów biznesowych przygotowuje kompleksowe koncepcje transakcji kapitałowych i reorganizacji przedsiębiorstw, w tym przekształcenia spółek.
 • Przeprowadza badania prawne (audyty) podmiotów gospodarczych stanowiących przedmiot transakcji handlowych.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu prospektów emisyjnych akcji.
 • Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych zaangażowany w kreowanie wzrostu ich potencjału ekonomicznego.
 • Autor szeregu publikacji i współpracownik „Poradnika Gazety Prawnej”.
 • Włada językiem angielskim.

  

Adwokat Andrzej Kozyra

 • Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskując w 2003 roku tytuł magistra prawa. W trakcie studiów pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Prawnej Samorządu Studentów UJ. W latach 2004-2008 odbył aplikację radcowską i z wynikiem pozytywnym złożył egzamin radcowski, uzyskując wpis na listę radców prawnych (nr wpisu KR 1850). Od 1 kwietnia 2011 roku wykonuje zawod adwokata.
 • Świadczy pomoc prawną na rzecz wielu podmiotów gospodarczych m.in. operatora sieci telefonii komórkowej „PLAY” (P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), przedsiebiorców z branży usług opiekuńczych, edukacyjnych, drukarskich, finansowych, rachunkowych, przewozowych, spedycyjnych czy realizujących projekty dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa spółek handlowych, mediacji, problematyki samorządu terytorialnego dla IB Centrum S.A. w Krakowie oraz Ogólnopolskiego Ośrodka Konferencyjnego w Krakowie.
 • Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie prawa obrotu gospodarczego, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa cywilnego, przewozowego, zamówień publicznych oraz postępowań sądowych. Specjalizuje się w udzielaniu wsparcia prawnego przedsiębiorom w ramach prowadzonego przez nich procesu inwestycyjnego (sporządzanie umów, uzyskiwanie wymaganych zezwoleń, zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi). Udziela pomocy prawnej osobom fizycznym, zwłaszcza w sprawach dotyczących nieruchomości, w sprawach rodzinnych, w tym postępowaniach rozwodowych i alimentacyjnych czy też sprawach karnych, zwłaszcza związanych z obrotem gospodarczym. 
 • Włada językiem niemieckim.