Inwestycje budowlane

Otaczamy opieką prawną inwestorów w ramach prowadzonego procesu budowlanego, w szczególności w zakresie:

  • projektowania, opiniowania i negocjowania umów z zakresu procesu budowlanego (umów o prace geologiczne, o prace projektowe, o zastępstwo inwestycyjne, umów generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa),
  • zastępstwa w postępowaniach administracyjnych m.in. w sprawach uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, zgłoszenia robót budowlanych lub udzielenia pozwolenia na budowę,
  • reprezentowania inwestora na etapie wykonawstwa robót budowlanych.