Nieruchomości

Służymy naszym klientom pomocą prawną także w zakresie obrotu nieruchomościami. W tej dziedzinie zajmujemy się między innymi:

  • badaniem prawnym (audyt stanu prawnego) nieruchomości,
  • sporządzaniem projektów i opiniowaniem umów z zakresu obrotu nieruchomościami,
  • reprezentowaniem przed sądami w sprawach dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości np. o stwierdzenie zasiedzenia, o ustanowienie służebności,
  • reprezentowaniem przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości,
  • reprezentowaniem wnioskodawców w postępowaniu wieczystoksięgowym.