Postępowania administracyjne i postępowania przed sądami administracyjnymi

Na podstawie odrębnego pełnomocnictwa reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz w związanych z nimi postępowaniach przed sądami administracyjnymi, co polega między innymi na:

  • składaniu wniosków do organów administracji publicznej,
  • sporządzaniu wniosków o interpretację prawa podatkowego,
  • sporządzaniu odwołań i zażaleń na rozstrzygnięcia organów administracji publicznej, w tym w postępowaniach przed organami podatkowymi,
  • wnoszeniu skarg do sądów administracyjnych i zastępowaniu naszych klientów na rozprawach.