Prawa autorskie i własność intelektualna

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym także związaną z nowymi technologiami, między innymi w zakresie:

  • projektowania umów związanych z obrotem majątkowymi prawami autorskimi, np. umowa o stworzenie utworu, udzielenie licencji itp.,
  • opiniowania zagadnień prawnych związanych z korzystaniem z utworów,
  • reprezentowania stron w postępowaniach sądowych związanych z prawami własności intelektualnej.