Prawo pracy

W zakresie prawa pracy udzielamy pomocy prawnej dotyczącej zarówno kwestii indywidualnych, jak również związanej z restrukturyzacją całych zakładów pracy, w szczególności:

  • sporządzamy projekty umów, pism i regulaminów,
  • wspieramy procesy decyzyjne pracodawców,
  • reprezentujemy strony w procesach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.