Prawo rodzinne

Przepisy prawa rodzinnego dotykają najbardziej intymnej sfery życia. Dlatego też w sprawach z jego zakresu postępujemy taktownie i z wyczuciem, zajmując się miedzy innymi:

  • sporządzaniem projektów, opiniowaniem i negocjowaniem umów majątkowych małżeńskich tzw. intercyz,
  • sporządzaniem projektów, opiniowaniem i negocjowanie umów konkubenckich,
  • reprezentowaniem stron w procesach przed sądami rodzinnymi np. w sprawach o rozwód lub o alimenty.