Spółki

Klientom biznesowym oferujemy kompleksową obsługę prawną zorganizowanych form prowadzenia działalności w formie spółek prawa cywilnego i handlowego, zarówno osobowych jak i kapitałowych. W ramach pomocy prawnej świadczonej w tym zakresie zajmujemy się między innymi:

  • zakładaniem spółek, w tym sporządzaniem projektów umów i statutów spółek oraz regulaminów ich organów,
  • audytami spółek i ich przedsiębiorstw,
  • świadczeniem pomocy w opracowywaniu zasad ładu korporacyjnego, tzw. corporate governance,
  • obsługą transakcji kapitałowych, w tym przekształceń, połączeń i podziałów spółek,
  • wsparciem prawnym procesu wejścia na giełdę (pre-IPO, IPO właściwe), w tym także sporządzaniem prawnej części prospektu emisyjnego akcji,
  • obsługą prawną organów spółek kapitałowych,
  • wsparciem procesów decyzyjnych zarządów spółek kapitałowych,
  • szkoleniem pracowników/współpracowników przedsiębiorców w zakresie obowiązujących na ich stanowiskach regulacji prawnych, z akcentem na omówienie zmian wprowadzanych przez ustawodawcę.