Umowy

Naturalna elastyczność prawa kontraktów służy nam do budowania zaufania pomiędzy uczestnikami obrotu prawnego. Projektowane przez nas umowy zabezpieczają interesy naszych klientów. W tym zakresie:

  • sporządzamy projekty umów zawieranych zarówno w obrocie gospodarczym, jak też przez podmioty prywatne, nie prowadzące profesjonalnej działalności zarobkowej,
  • uczestniczymy w negocjacjach treści umów w trosce o prawne bezpieczeństwo naszych klientów,
  • opiniujemy projekty umów i monitorujemy sposób realizacji kontraktów już zawartych,
  • uczestniczymy w mediacjach pomiędzy stronami umów w przypadku sporów związanych z realizacją ich postanowień.