Zastępstwo procesowe

Spory prawne toczone przez naszych klientów nierzadko wymagają rozstrzygnięcia sądu. Dlatego oferujemy Państwu profesjonalne zastępstwo procesowe, które zaoszczędza czas i niepotrzebny stres. W ramach tej usługi odbieramy od naszych klientów pełnomocnictwa procesowe, na podstawie których reprezentujemy ich w sądach sporządzając pisma procesowe, bądź zastępując na rozprawach. W tym zakresie samodzielnie prowadzimy:

  • postępowania cywilne,
  • postępowania gospodarcze,
  • postępowania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • postępowania w sprawach rodzinnych,
  • postępowania w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.