Zadaj pytanie

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Kancelarie adwokata i radcy prawnego Kozyra & Kowalczyk (zwane dalej Kancelarią) stanowią formę świadczenia pomocy prawnej przez adwokata Andrzeja Kozyrę (numer wpisu 2482) i radcę prawnego Andrzeja Kowalczyka (KR 1846).
 2. Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego wykorzystując w tym celu wszelkie środki komunikacji, w tym również elektroniczne środki bezpośredniego komunikowania się na odległość; szczególnie pocztę elektroniczną. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Złożenie zapytania do Kancelarii za pomocą poczty elektronicznej może odbyć się zarówno przy użyciu zwykłej poczty e-mail jak też za pośrednictwem specjalnego formularza.
 4. Po złożeniu zapytania Kancelaria udzieli pytającemu niezbędnych wyjaśnień i informacji drogą elektroniczną.
 5. Jeżeli wymaga tego rzetelność pomocy prawnej Kancelaria może uzależnić udzielenie informacji od przekazania dodatkowych danych mających związek z zadanym pytaniem, lub niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 6. Umowa o świadczenie usługi doradczej drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Kancelarię odpowiedzi na zadane pytanie i uzgodnienia jej warunków finansowych. Może ona zostać rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron, chyba że usługa doradcza lub znaczna jej cześć została już wyświadczona.
 7. Reklamacje związane z wykonaniem przez Kancelarię usługi należy składać w siedzibie Kancelarii.
 8. Prawnicy Kancelarii należą do korporacji zawodowej radców prawnych i stosują się do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego treść dostępna jest w siedzibach i na stronach internetowych okręgowych izb radców prawnych oraz Rady Krajowej Izby Radców Prawnych.
 9. Kancelaria nie przekazuje treści o charakterze bezprawnym.
 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię moich danych osobowych w związku z realizacją pomocy prawnej.
 11. Akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.